Dora descoperă lumea Personaje

Dora

Dora

Dora is a true heroine--an Indiana Jones for the preschool set. She is a born explorer, always eager for the next adventure. Though she's only seven, she serves as something of a big sister to her best friend, Boots, and to the viewer as well. With her pride in being bilingual, her respect for her elders, her growing understanding of her culture and heritage, and her love for storytelling and music, Dora embodies the Latina spirit.
Redare aleatorie

Dora descoperă lumea

Dora este o adevarată eroină -- Indiana Jones pentru preşcolari. Este o exploratoare înnăscută, mereu nerăbdătoare să pornească într-o nouă aventură. Deşi are doar şapte ani, ea ţine locul de soră mai mare prietenului ei, Ghetuţe, dar şi telespectatorului. Cu mândria ei de a vorbi două limbi, respectul pentru strămoşii ei, înţelegerea tot mai bogată a ceea ce însemnă cultura şi moştenirea ei şi iubirea ei pentru poveşti şi muzică, Dora întruchipează spiritul latino.